Gå till innehåll

Projekt

Jag har initierat, utvecklat, drivit och administrerat flera framgångsrika, inspirerande och glädjefyllda projekt. Jag har haft olika roller, som projektledare, föreläsare och coach, och i samtliga fall har jag haft ansvar eller delat ansvar för rapportering och administration av projekten. Här kommer kort information om de projekt jag varit projektledare för:

  • Grön affärsglädje - initiativtagare och projektledare tillsammans med Helén Andersson för utbildning i affärsutveckling för kvinnor med företag inom gröna näringar. Uppdragsgivare Tillväxtverket.
  • Spirande affärer - initiativtagare och projekledare för två event för kvinnliga företagare i Halland med bland annat Amelia Adamo och Göran Adlén som föreläsare. Uppdragsgivare Region Halland och Campus Varberg.
  • Femme - initiativtagare tillsammans med Campus Varberg. Min roll var projektledare och coach. Femme var ett två-årigt projekt för att på ett nyskapande sätt coacha högskolestudenter som ville starta företag.
  • Affärsutveckling - initiativtagare tillsammans med Qniv, kvinnligt nätverk i Varberg. Projektledning, coaching och utbildning för blivande företagare.
  • Vision Lika - initiativtagare och delprojektledare tillsammans med Campus Varberg för aktiviteter för att lyfta fram kvinnliga företagare.
  • Destination Norr om Varberg - personlig coachning till medlemsföretagen.